בית בכרמיאל

  • מטבח בקווים נקיים
  • תאורה במטבח
  • תאורת אוירה בסלון
  • סלון
  • מבט אל המטבח
  • מטבח
  • b5_0